Dla dzieci

Nuggetsy z frytkami i ketchupem
Kotlet z piersi, kluski z sosem